Makina teknolojilerimizle daima yanınızdayız. Detaylı İncele
 • Industry Standard ISO 20022
 • Trusted By 20,000 Customers

Geleneksel imalat yönteminden farklı olan eklemeli imalat yöntemi fikrinin ortaya çıkışı, 1970’li yıllara dayanmaktadır. Bilgisayar destekli tasarımın Stereolithography’ye (STL) dönüştürülmesi sonucu 1987 yılında UV ışınlarına duyarlı termoset polimerin katmanlar halinde katılaşmasını sağlayan polimer yazıcı geliştirilmiştir. Bu süreç eklemeli imalat fikrinin hayata geçmesini sağlamıştır.

Eklemeli imalat yöntemi nesnenin katmanlar halinde üretilmesi yöntemidir.  Eklemeli imalatı geleneksel imalat yöntemlerinden ayıran en büyük özellik; nesneyi blok ham maddeyi şekillendirerek üretmek yerine, katmanlar halinde üretmektir.

Şekil 1’deki eklemeli imalat akış şemasında da görüldüğü gibi öncelikle nesnenin bilgisayar destekli tasarımı gerçekleştirilir. Daha sonrasında ise tasarım STL dosya formatına dönüştürülerek iki boyutlu katmanlar halinde dilimlenmesi sağlanır. Dilimleme işlemi sonrası üretim katmanlar halinde gerçekleştirilir. Üretim işlemi tamamlandıktan sonra, tolerans değerlerine bağlı kalarak zımpara, astar ve boyama gibi yöntemlerle yüzey iyileştirilmesi sağlanır.

Eklemeli İmalat Yöntemlerinin Avantajları

 • Hızlı üretim
 • Düşük maliyet
 • Kompleksli parçaların üretilmesi
 • Prototip model üretimini kolaylaştırma
 • Ürün iyileştirme sürecinin hızlılığı
 • Suya ve kırılmaya dayanıklı model üretimi
 • Talaşlı üretime göre daha az ham madde kullanımı
 • Talaşlı üretime göre üretim sonrası atık azlığı

Eklemeli imalat yöntemlerinin geleneksel imalat yöntemlerine göre başlıca avantajları olarak sayabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Industry Standard ISO 20022
 • Trusted By 20,000 Customers